GATS DE CARRER

Control de colònies :

Tenim un projecte de control de colònies de gats de carrer amb la col·laboració del nostre Ajuntament.

Aquesta iniciativa va sorgir en resposta a la problemàtica que suposava la presència descontrolada d’aquests animals i l’augment continuat de la seva població, fets que comportaven conflictes amb els ciutadans i alguns problemes de caire sanitari.

Fins ara, les mesures de control de gats de carrer es reduïen a l’extermini, que s’ha rebel·lat com un mètode absolutament ineficaç. Només amb programes dirigits al control d’aquestes colònies es troben solucions que permetin integrar els gats dintre del nostre espai aconseguint un equilibri en la convivència.

Projecte :

Identificar i ubicar les colònies de gats i quantificar el nombre d’animals que les integren.

Alimentar-les amb pinso sec i aigua neta per evitar les males olors del menjar deixat al carrer o agafat directament de les escombraries. Així aconseguim solucionar problemes relatius a la manca d’higiene i contribuïm a millorar la salut dels animals.

Capturar els gats mitjançant xarxes o gàbies -trampa per esterilitzar-los i fer-los controls sanitaris periòdics. Els animals són sotmesos a desparasitacions i, en casos d’un estat de salut dubtós, se’ls fa el test de la sida i de la leucèmia felina.

Una vegada esterilitzats, són marcats a l’orella amb una senyal en forma de V i són retornats a la colònia.

Tenir cura dels animals ferits, accidentats o malalts. Nosaltres ens fem càrrec de totes les despeses veterinàries fins a la seva total recuperació. Si la recuperació no és possible, l’animal es sacrifica.

Crear espais integrats en el paisatge urbà per a la seva alimentació i habitatge, com ara abeuradors, menjadors, tubs per dormir i protegir- se i sorreres per que facin les seves necessitats.

Fomentar una política d’adopcions per a les cries nascudes al carrer, buscant famílies que adoptin aquests animals.

A més, no oblidem que els gats de carrer fan un servei a la nostra comunitat.