Associació Protectora d'Animals de Cabrera de Mar

647 782 871

Associació Protectora

d'Animals de

Cabrera de Mar (a.p.a.c)

NIF: G-62715610

Camí de Can Segarra, 40

Can Bartomeu

08349 Cabrera de Mar

Telèfon i WhatsApp

647 782 871

E-mail: itaca_cabrera@yahoo.es

Data de constitució: 22 de gener de 2002


JUNTA DIRECTIVA:

- Presidenta: María Padilla

- Vicepresidenta: Mª Àngels Tejada

- Tresorera: María Padilla

- Secretària: Maria Morera

- Coordinadora general de colonies: Angels Vinyals

- Vocals: Cristina Arbos


QUE FEM :

Gestionem les colònies de gats de Cabrera de Mar (captura, esterilització, alimentació i els controls veterinaris dels animals) i el foment de les adopcions de les cries.

Fem xerrades i campanyes educatives en benefici dels animals per conscienciar.

Participem a les Fires del nostre Municipi, per recaptar donatius.


OBJECTIUS:

 Educar

Col·laborem en la creació i la difusió d'una cultura sustentada en el coneixement, la consideració i el respecte envers els animals.

 

Conscienciar

Un dels nostres motors d'actuació principals és la difusió d'un missatge de tinença responsable, especialment entre els més joves, fent especial èmfasi en la problemàtica de l'abandonament.

 

Fomentar les adopcions

Des de la nostra Associació dediquem molts esforços per aconseguir que la gent que decideix tenir un animal de companyia es decanti per l'adopció. Volem que la societat sàpiga que amb cada adopció estem duent a terme dues accions molt necessàries. D'una banda, l'adoptant satisfà el desig de tenir un animal de companyia, mentre que per l'altra estem ajudant moltíssims animals que han estat abandonats pels seus amos.

Mitjançant les adopcions donem una nova oportunitat, una nova família i una nova llar als animals que viuen al carrer. A més, les adopcions són fonamentals per poder donar acollida a aquests animals que necessiten una nova llar.

 

COM HO FEM

Donant a conèixer quina és la realitat dels animals abandonats.

Col·laborant amb les institucions perquè es facin campanyes divulgatives.

Engegant campanyes per posicionar l'adopció com a alternativa a la compra.

Fomentant l'esterilització com a mesura per evitar la proliferació descontrolada de gats de carrer.

Mitjançant jornades educatives a escoles, ja que els nens i els joves són el futur i aquest podrà ser diferent en la mesura que aprenguin a respectar i cuidar els animals des de petits.

Conscienciant els propietaris dels animals per aconseguir que els identifiquin correctament amb el xip.

Fomentant la convivència entre les persones i els animals.

Defensar els drets dels animals davant de les agressions dels humans.

Associación Protectora

de Animales de 

Cabrera de Mar (a.p.a.c)

NIF: G-62715610

Camí de Can Segarra, 40

Can Bartomeu

08349  Cabrera de Mar

Teléfono y WhatsApp

647 782 871

E-mail: itaca_cabrera@yahoo.es

Fecha de constitución: 22 de enero de 2002


JUNTA DIRECTIVA:

- Presidenta: María Padilla

- Vicepresidenta: Mª Àngels Tejada

- Tesorera: María Padilla

- Secretaria: Maria Morera

- Coordinadora general de colonias: Angels Vinyals

- Vocal: Cristina Arbos


QUE HACEMOS :

Gestionamos las colonias de gatos de Cabrera de Mar(captura, esterilización, alimentación y los controles veterinarios de los animales) y el fomento de las adopciones de las crías.

Hacemos charlas y campañas educativas en beneficio de los animales, para concienciar.

Participamos en las Ferias de nuestro Municipio, para recaudar donativos.


OBJETIVOS:

 Educar

Colaboramos en la creación i la difusión de una cultura sustentada en el conocimiento, consideración y respeto hacia los animales.

 

Concienciar

Uno de nuestros principales motores de actuación es la difusión de un mensaje de tenencia responsable, especialmente entre los más jóvenes, haciendo especial énfasis en la problemática del abandono.

 

Fomentar las adopciones

Desde nuestra Asociación dedicamos muchos esfuerzos para conseguir que la gente que decide tener un animal de compañía se decante por la adopción. Queremos que la sociedad sepa que con cada adopción estamos llevando a cabo dos acciones muy necesarias. Por un lado, el adoptante satisface su deseo de tener un animal de compañía, mientras que por otro lado estamos ayudando a muchísimos animales que han sido abandonados por sus dueños.

Mediante las adopciones damos una nueva oportunidad, una nueva familia y un nuevo hogar a los animales que viven en la calle. Además, las adopciones son fundamentales para  poder dar acogida a esos animales que necesitan un nuevo hogar.  

 

COMO LO HACEMOS

Dando a conocer cuál es la realidad de los animales abandonados.

Colaborando con las instituciones para que se hagan campañas divulgativas.

Poniendo en marcha campañas para posicionar la adopción como alternativa a la compra.

Fomentando la esterilización como medida para evitar  la proliferación descontrolada de gatos de calle.

Mediante jornadas educativas en escuelas, ya que los niños y los jóvenes son el futuro y éste podrá ser diferente en la medida en que aprendan a respetar y cuidar los animales desde pequeños.

Concienciando a los propietarios de los animales para conseguir que los identifiquen correctamente con el chip.

Fomentando la convivencia entre las personas y los animales.

Defendiendo los derechos de los animales frente a las agresiones de los humanos.

https://sites.google.com/site/protectoradanimalscabrerademar/home/Facebok.jpg